Reklam Alanı

Şirket Haberleri 7 Kasım 2017


BİM (BIMAS) 3Ç17 Finansal Sonuçları: Net kar beklentilerin hafif üzerinde (+)
 BİM, 3Ç17’de 208 mn TL’lik piyasa beklentisinin hafif üzerinde 227 mn TL net kar açıkladı.
Şirketin net karı yıllık bazda %32 artarken, en yüksek piyasa beklentisi olan 228 mn TL’ye yakın
gerçekleşmiş oldu. Şirketin satış gelirleri 3Ç17’de, yıllık bazda %24 artarak 6,26 mlr TL
seviyesine yükselirken, piyasa beklentisi olan 6,18 mlr TL’ye paralel gerçeklemiştir.
 FAVÖK tarafında ise 3Ç17’de şirket, 315 mn TL’Lik piyasa beklentisinin hafif üzerinde 343 mn
TL FAVÖK açıklarken, yıllık bazda FAVÖK %30 yükseliş kaydetmiştir. Aynı zamanda FAVÖK, en
yüksek piyasa beklentisi olan 339 mn TL’yi de aşmıştır. Marj tarafında ise piyasa beklentisi olan
%5,1’in üzerinde %5,5 FAVÖK marjına ulaşılırken, 3Ç16’daki %5,2’nin üzerine çıkılmıştır.

Yorum: Şirketin 3Ç17 verilerinin, piyasa beklentileri dahilinde olsa da beklenti aralığının üst bandına
yakın gerçekleştiğini görüyoruz. Şirket hisselerinin getirisi ise son 1 ayda piyasa getirisine paralel
gerçekleşmiştir. Verilerin hisse performansına pozitif yansıyabileceğini düşünüyoruz.


ÇİMSA (CIMSA) 3Ç17 Finansal Sonuçları: Net kar beklentilerin üzerinde (+)
 Çimsa, yılın 3. çeyreğini 72 mn TL net kar ile tamamladı. Açıklanan net kar rakamı, piyasa
beklentisi olan 58 mn TL ile bizim beklentimiz olan 55 mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş, yıllık
bazda ise paralel bir seyir izlemiştir. Net karın beklentileri aşmasında, Afyon Çimento’nun
maddi duran varlık satışı kaynaklı gelir etkili olmuştur.
 Şirketin satış gelirleri, 3Ç17’de yıllık bazda %44 artarak 424 mn TL seviyesinde gerçekleşirken,
hem piyasa beklentisi olan 411 mn TL’ye hem de bizim beklentimiz olan 410 mn TL’ye paralel
gerçekleşmiştir. FAVÖK tarafında ise şirket, 3Ç17’de 124 mn TL FAVÖK’e ulaşırken, hem piyasa
hem de bizim beklentimiz olan 122 mn TL’ye paralel bir FAVÖK açıklarken, FAVÖK yıllık bazda
%17 artış göstermiştir. Marj tarafında ise 3Ç17’de ulaşılan %29’luk FAVÖK marjı, hem piyasa
hem de bizim beklentimize paralel gerçekleşmiş, yıllık bazda ise 7 puan düşüş göstermiştir.

Yorum: Şirketin 3Ç17 verileri operasyonel tarafta, piyasa ve bizim beklentilerimize paralel
gerçekleşirken, net kar tarafında beklentileri aşmıştır. Şirket hisselerinin getirisi ise son 1 ayda piyasa
getirisinin %9 altında kalmıştır. 3Ç17 verilerinin hisse performansına pozitif yansıyabileceğini
düşünüyoruz. Borsa İstanbul Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kararları (CEMAS, DMSAS, DENGE): Borsa

İstanbul’dan yapılan açıklamada, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında, CEMAS ve DMSAS
paylarının 7 Kasım tarihinden (seans başından) itibaren 21 Kasım tarihine (seans sonuna) kadar
açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği belirtildi. Ayrıca, 6 Kasım tarihinden (seans
başından) itibaren 20 Kasım tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu
edilemeyeceği duyurulan DENGE paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağının, 07 Kasım
tarihli işlemlerden (seans başından) 21 Kasım tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas
ile birlikte uygulanacağı açıklandı.

 (=) Doğuş Otomotiv (DOAS): Şirketin ana ortağı Doğuş Holding A.Ş. diğer ortağı Doğuş Araştırma
Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.'yi aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün olarak devralmak
suretiyle birleşme kararı almıştır. Birleşmeye taraf şirketlerin Doğuş Grubu içerisinde yer alması
nedeniyle, Şirketin yönetim kontrolünde bir değişiklik olmayacaktır. Birleşme sürecinin
tamamlanması ile birlikte; hakim ortağı Doğuş Holding A.Ş.'nin, Doğuş Otomotiv sermayesinin
halka açık kısımdan edindiği paylar hariç olmak üzere, sahip olduğu doğrudan payı %35,21'den
%65,5'e yükselecektir.

 (+) Alarko Holding (ALARK): İştiraklerinden Cenal Elektrik Üretim’in Karabiga'da tesis ettiği
1.320 MWe kurulu gücündeki Kömüre Dayalı Elektrik Enerjisi Santralinin 660 MWe kurulu
gücündeki 1 No.lu Ünitesinin yapım çalışmaları tamamlanarak 7 Kasım 2017 tarihinde işletmeye
alınarak elektrik enerjisi üretimi ve satışına başlanacağını bildirdi.
 (+) Sabancı Holding (SAHOL): Holding, 3Ç17 döneminde 881 mn TL ile piyasa beklentisinin %21
üzerinde net kar açıkladı. (Research Turkey beklenti: 725 mn TL) Bu rakam bir önceki çeyreğe
göre %11, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %64 artışa işaret etmektedir. Holding
hisseleri, son 1 ayda BİST getirisinin %0,6 altında performans göstermiştir. 3Ç17 verilerinin,
hisse performansına olumlu olarak yansıyabileceğini düşünüyoruz.

 Vakıfbank (VAKBN): Banka 2017 yılının üçüncü çeyreği için bir önceki çeyreğe göre %21,9, bir
önceki yılın aynı dönemine göre %14,3 azalarak 701 mn TL ile piyasa beklentisinin %5 altında
net kar açıkladı. (Research Turkey beklenti: 736 mn TL) Banka’nın 3Ç’de net faiz gelirleri
çeyreksel bazda %14,9 gerilerken, net ücret & komisyon gelirleri ise %14,1 artış gösterdi. Aynı
dönemde karşılık giderleri %8,2 azalırken, Takipteki Krediler Oranı (TKO) bir önceki çeyreğe
göre yaklaşık 7 bp düşüş ile %3,97 düzeyine geriledi. Banka’nın 2Ç17’de %16,9 olan özkaynak
karlılık oranı ise 3Ç’de %12,8 düzeyine geriledi


Hiç yorum yok