Reklam Alanı

Şirket Haberleri 8 Kasım 2017

Selçuk Ecza (SELEC) 3Ç17 Finansal Sonuçları: Beklentilerin altında gerçekleşmeler (-)Selçuk Ecza, 3Ç17’de 50,5 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar, yıllık bazda %15
gerilerken, piyasa beklentisi olan 73 mn TL’nin altında kalmıştır. Satış maliyetlerindeki artış ve
net finansal giderlerdeki yükseliş, şirketin net karının beklentilerin altında kalmasında etkili
oldu.
Şirketin satış gelirleri 3Ç17’de %28 artarak 2,61 mlr TL seviyesine ulaşırken, 2,44 mlr TL’Lik
piyasa beklentisi aşılmıştır. 3Ç17’de şirket, piyasa beklentisi olan 82 mn TL’nin altında 61,8 mn
TL FAVÖK kaydederken, FAVÖK yıllık bazda %15 düşüş kaydetmiştir. FAVÖK marjı ise, yıllık
bazda 1 puan gerileyerek %2,4 seviyesinde kalırken, piyasa beklentisi olan %3,3 seviyesinin de
altında gerçekleşmiştir.
Yorum: Şirketin 3Ç17 verileri, operasyonel ve net kar tarafında beklentileri karşılamamıştır. Şirket
hisselerinin getirisi ise son 1 ayda piyasa getirisine paralel gerçekleşmiştir. 3Ç17 verilerinin hissede
satış baskısı yaratması beklenebilir.


 Borsa İstanbul Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kararları (CEMAS, EMNIS): Borsa İstanbul’dan
yapılan açıklamada, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında, CEMAS ve EMNIS paylarında 8
Kasım tarihli işlemlerden (seans başından) 22 Kasım tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt
takas uygulanacağı belirtildi

(+) Anadolu Cam (ANACM): 3Ç17’yi 55,6 mn TL net kar ile tamamladı. Şirketin net karı, yıllık
bazda %52 artış görterirken, 29 mn TL’lik piyasa beklentisini aşmıştır. Şirketin cirosu 3Ç17’de
yıllık bazda %18 artarak 580 mn TL olurken, FAVÖK yıllık bazda %23 artarak 140 mn TL
seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin FAVÖK marjı 3Ç17’de %24 seviyesinde gerçekleşirken, hem
piyasa beklentisi olan %23,5 hem de 3Ç16’daki %23’ün üzerinde oluşmuştur. 3Ç17’de şirketin
operasyonel verileri, piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken, net kar piyasa beklentisini
aşmıştır. Son 1 aylık dönemde piyasa getirisinin %4 üzerinde bir performans sergileyen şirket
hisselerinin, verilere hafif pozitif tepki verebileceğini düşünüyoruz.

(=) Soda Sanayi (SODA): Soda, 3Ç17’de piyasa beklentisi olan 127 mn TL’nin üzerinde 139 mn
TL net kar açıklamış, net kar yıllık bazda %5 artış kaydetmiştir. Şirket bu dönemde hem ciro
hem de FAVÖK tarafında piyasa beklentilerine yakın veriler açıklarken, ciro ve FAVÖK yıllık
bazda sırasıyla %16 ve %11 yükseliş göstermiştir. FAVÖK marjı da %26 seviyesinde
gerçekleşirken, piyasa beklentisi olan %25’i aşmış ancak, 3Ç16’daki %27,6’nın altında kalmıştır.
Piyasa verilerine yakın gerçekleşen sonuçlar ardından hissede nötr bir fiyatlama görebiliriz.

(+) Trakya Cam (TRKCM): Şirket 3Ç17 döneminde 160,7 mn TL net kar açıklarken, açıklanan
net kar, yıllık bazda %145 artış göstermiş, piyasa beklentisi olan 134 mn TL’nin üzerinde
gerçekleşmiştir. Artan satış gelirleri ve operasyonel giderlerde gözlenen kontrollü seyir, net
karda gerçekleşen büyümede etkili olmuştur. Şirketin cirosu 3Ç17’de yıllık bazda %44 yükselişle
1,01 mlr TL gerçekleşirken, piyasa beklentisine paraleldir. FAVÖK tarafına baktığımızda ise
3Ç17’de piyasa beklentisi olan 231 mn TL’ye paralel 238 mn TL FAVÖK elde edilmiş, FAVÖK
yıllık bazda ise %92 artış göstermiştir. FAVÖK marjı ise hem piyasa beklentisi olan %22’yi hem
de 3Ç16’daki %17,6 seviyesinin üzerinde %23,6 seviyesine ulaşmıştır. Net kar tarafında
beklentileri aşan, operasyonel tarafta da tatminkar veriler ardından şirket hisseleride pozitif
tepki görebiliriz.
 
 

Hiç yorum yok